Kombinuotų pašarų gamyba mobiliu malūnu

Įmonė teikia kombinuotųjų pašarų gamybos mobiliu malūnu malant arba traiškant grūdus ūkininko ūkyje paslaugą. Grudų malimo arba traiškymo metu įterpiami kliento pasirinkti pašarų papildai ir pašarinės žaliavos. Tokiu būdu gaminami kombinuotieji pašarai leidžia tiksliausiai subalansuoti racioną ir ūkininkavimo procese pasiekti aukštesnius produkcijos kokybinius rodiklius. Patyrę veterinarijos gydytojai, atsižvelgę į ūkininko pageidavimus, auginamus gyvulius bei gaminamą produkciją, visada pakonsultuos kokius papildus ir pašarines žaliavas pasirinkti gaminant kombinuotus pašarus.

Mobilus malūnas ūkininkui padeda pašarų gamybos procese. Transporterio pagalba malūnas pats susitraukia malamas žaliavas ir pagamintus kombinuotus pašarus supila į jų saugyklas. Toksai kombinuotųjų pašarų gamybos būdas taupo laiką, darbo jėgą, yra ekonomiškas.