STRONGHOLD,120mg, šunims g.svorio 10,1–20,0 kg antiparazitins tirpalas

Skambinkite (+370) 698 52120 arba užpildykite žemiau esančią formą ir mes su Jumis susisieksime
Teirautis
Gamintojas:
Pfizer Service Company, Belgija
Gyvūnų rūšys:
Šunys
Tūris ml:
1 ml
Naudojimo sąlygos:
tik veterinariniam naudojimui
Parduodamas:
tik su veterinariniu receptu
Aprašymas

Išsamios informacijos nuoroda: http://vetlt1.vet.lt/vr/Vaist.aspx?id=3496

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

STRONGHOLD 120 mg užlašinamasis tirpalas

2. VEIKLIOJI IR KITOS MEDŽIAGOS

Selamektinas – 120 mg.

3. VAISTO FORMA Užlašinamasis tirpalas.

4. PAKUOTĖS DYDIS

3 tūbelės, kurių kiekvienoje yra 1,0 ml (120 mg selamektino).

6 tūbelės, kurių kiekvienoje yra 1,0 ml (120 mg selamektino).

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Šunys, sveriantys 10,1–20,0 kg.

6. INDIKACIJA (-OS) Užlašinamasis tirpalas nuo vidaus ir išorės parazitų.

Šunims:

 užsikrėtusiems blusomis (Ctencephalides spp.), gydyti ir profilaktiškai;

 žudo suaugusias blusas, kiaušinėlius ir lervas;

 galima naudoti su kitais vaistais, sergant blusų sukeltu alerginiu dermatitu;

 padeda kontroliuoti aplinkos užsikrėtimą blusomis vietose, į kurias patenka gyvūnai;

 užsikrėtusiems suaugusiomis apvaliosiomis kirmėlėmis (Toxocara spp.), gydyti;

 profilaktiškai nuo širdies parazitinės ligos (Dirofilaria immitis);

 užsikrėtusiems plaukagrauţiais (Felicola subrostratus (katės) ir (Trichodectes canis (šunys), gydyti;

 esant ausų niežams (Otodectes cynotis), gydyti.

Šunims: sergantiems odos niežais (Sarcoptes scabiei), gydyti.

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Užlašinti ties kaklo pagrindu prieš mentės keteras ant odos.

Išsamesnę informaciją apie indikacijas ir naudojimą ţr. informaciniame lapelyje.

8. IŠLAUKA

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

Išsamesnę informaciją apie specialiuosius nurodymus ţr. informaciniame lapelyje. Nenaudoti jaunesniems kaip 6 sav. amţiaus gyvūnams. Negydyti kačių, sergančių kitomis ligomis, nusilpusių ar maţo svorio (pagal dydį ir amţių). Šis produktas skirtas tik naudojimui ant odos. Nenaudoti per os ar parenteriniu būdu. Gydant ausų nieţus, draudţiama preparatą skirti tiesiai į ausies kanalą. Preparatas labai degus; reikia laikyti atokiai nuo karščio, kibirkščių, atviros ugnies ar kitų degių šaltinių. Po darbo būtina plauti rankas. Preparatui patekus ant odos, skubiai reikia nuplauti vandeniu su muilu. Preparatui patekus į akis, jas reikia skubiai plauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Nerekomenduotina liesti gydyto gyvūno, kol neišdţiūvo preparato naudojimo vieta. Negalima leisti vaikams liesti gyvūno bent 30 min. po gydymo ar, kol neišdžiūvo kailis. Gydyto gyvūno negalima leisti arti prie ugnies ar kitų degių šaltinių bent 30 min. arba kol neišdţiūvo kailis. Naudojant preparatą, draudţiama rūkyti, valgyti ar gerti. Žmonės turintys jautrią odą ar ţinomą alergiją šio tipo produktams, su produktu turėtų elgtis atsargiai.

10. TINKAMUMO DATA Tinka iki {mėnuo/metai}

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 30 ºC temperatūroje. Laikyti neatplėštoje folijos pakuotėje, sausoje vietoje.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO (-IŲ) VAISTO (-Ų) AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA Naikinimas: skaityti informacinį lapelį. Selamektinas gali būti pavojingas žuvims ir kai kuriems vandens organizmams, kuriais jos minta. Talpyklės ir produkto likučiai turi būti išmesti kartu su buitinėmis atliekomis taip, kad nepatektų į vandens telkinius.

13. NUORODA „ TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

15 NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, jei taikytina

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“