PROPHYGRIPPAL Priemonė patalpų klimatui gerinti.

PROPHYGRIPPAL Priemonė patalpų klimatui gerinti.
Skambinkite (+370) 698 52120 arba užpildykite žemiau esančią formą ir mes su Jumis susisieksime
Teirautis
Gyvūnų rūšys:
Šunys, katės
Aprašymas

PROPHYGRIPPAL

Priemonė patalpų klimatui gerinti. Greitai neutralizuoja nepageidaujamus kvapus bei suteikia aplinkai malonų kvapą. Veikia prevenciškai – naikina mikrobus, esančius patalpse, taip gerindamas patalpų klimatą.

Naudojimas: prireikus tolygiai purkškite purškalą į kambarį aukštyn (gyvenamajame kambaryje, gyvūnų laikymo vietoje ir pan.). Šaltesniais mėnesiais rekomenduojama pakartotinai vartoti kasdien.

Sudėtis: 50-75 % etanolis, <5  % organinės rūgštys, kvapai.

Sauga: H225 labai degus skystis ir garai. H315 sukelia odos dirginimą. H319 sukelia rimtą akių dirginimą. P405+P102 laikyti užrakintą. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. P210 laikyti atokiau nuo karščio, karštų paviršių, kibirkščių, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti. P260 neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / purškimo. P305+P51+P338 patekus į akis: keletą minučių atsargiai plauti vandeniu. Išimkite kontaktinius lęšius, jei jie yra, ir toliau skalaukite. P280 dėvėti apsigines pirštines / veido apsaugą. P301+P315+P101 Jei prarijote: nedelsiant kreipkitės į gydytoją. P271 naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. P501 išmeskite į konteinerį pagal nacionalinius atliekų tvarkymo reikalavimus.

Serija: žr. ant pakuotės.

Gamintojas: Arthur Schopf Hygiene GmbH & Сo, 7 Pets, Vokietija.