FIPREX-XL 412,5 mg 40-55kg sveriančiam šuniui lašinti 5,5ml tūbelės turinį

Skambinkite (+370) 698 52120 arba užpildykite žemiau esančią formą ir mes su Jumis susisieksime
Teirautis
Tūris ml:
5 ml
Naudojimo sąlygos:
Tik veterinariniam naudojimui
Parduodamas:
be recepto
Gamintojas:
Vet Agro, Lenkija
Gyvūnų rūšys:
Šunys
Aprašymas

Išsamios informacijos nuoroda: http://vetlt1.vet.lt/vr/Vaist.aspx?id=5293

Fiprex-XL 412,5 mg užlašinamasis tirpalas šunims

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Fiprex XL 412,5 mg užlašinamasis tirpalas šunims

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Vienoje 5,5ml) pipetėje yra: veikliosios medžiagos:

fipronilo 412,5 mg

3. VAISTO FORMA Užlašinamasis tirpalas.

4. KLINIKINIAI DUOMENYS

4.1. Paskirties gyvūnų rūšys

Šunys

4.2. Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Blusomis (Ctenocephalides spp.), erkėmis (Ixodes ricinus, I. hexagonus, I. scapularis, Dermacentor variabilis, D. reticulatus, Rhipicephalus sanguineus, Amblyomma americanum), utėlėmis (Linognatus spp.) ir plaukagraužiais (Trichodectes canis) užsikrėtusiems šunims ir katėms gydyti. Vaistas blusas nužudo tuojau pat, o erkės žūna per 24–48 val.

Vaistas apsaugo nuo pakartotinio užsikrėtimo blusomis iki 2 mėn. Nuo pakartotinio užsikrėtimo erkėmis preparatas apsaugo iki 1 mėn.

Vaistas gali būti naudojamas kaip pagalbinė priemonė gyvūnams, sergantiems blusų alerginiu dermatitu (BAD).

4.3. Kontraindikacijos

Negalima naudoti jaunesniems nei 8 sav. amžiaus ir (arba) mažiau nei 2 kg sveriantiems šuniukams ir kačiukams.

Negalima naudoti, jei yra padidėjęs jautrumas fenilpirazolo junginiams.

Negalima naudoti sergantiems ar sveikstantiems gyvūnams.

Negalima naudoti, padidėjus jautrumui veikliajai medžiagai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

4.4. Specialieji nurodymai

Gyvūnų negalima maudyti 2 d. prieš ir po vaisto panaudojimo. Reikia saugoti, kad vaisto nepatektų į gyvūno akis. Reikia saugoti, kad gyvūnas nelaižytų kailio tuoj po vaisto naudojimo. Visi šunys ir katės namuose turi būti gydomi vienu metu.

4.5. Specialios naudojimo atsargumo priemonės Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams Netyčia patekus vaisto ant akies gleivinės, reikia kuo skubiau kruopščiai plauti dideliu kiekiu vandens. Negalima naudoti ant pažeistos odos. Saugoti nuo vaikų. Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams Naudojant vaistą, būtina mūvėti apsaugines gumines pirštines. Naudojant vaistą, negalima rūkyti, gerti ir valgyti. Po naudojimo reikia gerai nusiplauti rankas. Patalpą, kurioje buvo naudotas vaistas, reikia gerai išvėdinti. Negalima liesti gyvūno, kol vaistas nenudžiūvo.

4.6. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)

Ypač retai po vaisto naudojimo gali pakisti kailio spalva, pasireikšti vietinis plaukų išslinkimas, paraudimas, niežulys, plaukai gali atrodyti susiriebalavę ar susivėlę. Jei gyvūnas nulaižo gydomą vietą, gali pasireikšti seilėtekis, vėmimas ir neurologiniai simptomai (padidėjęs jautrumas, depresija). Nepalankios reakcijos paprastai išnyksta per 24 val.

4.7. Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Galima naudoti vaikingoms patelėms ir laktacijos metu.

4.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Nežinoma.

4.9. Dozės ir naudojimo būdas

Dozės Skirta išoriniam naudojimui ant odos.

40–55 kg sveriančiam šuniui lašinti vienos 5,5 ml (412,5 mg fipronilo) pipetės turinį.

Daugiau kaip 55 kg sveriančiam šuniui lašinti dviejų 4 ml pipečių turinį.

Naudojimo būdas

Pipetę reikia atidaryti, nulaužiant viršutinę dalį. Praskyrus plaukus tarp menčių, pipetės galą reikia priglausti prie odos ir išspausti visą pipetės turinį. 4.10. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina Perdozavus vaisto, gali padažnėti ir sustiprėti simptomai, aprašyti 4.6 p. Laikantis gamintojo rekomendacijų, nepalankių reakcijų galima išvengti.

4.11. Išlauka Nenumatyta.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

Farmakoterapinė grupė: ektoparazitocidinės vietinio naudojimo medžiagos. ATCvet kodas: QP53AX15.

5.1. Farmakodinaminės savybės

Vaisto veiklioji medžiaga fipronilas, priklausantis bestuburių ląstelių chloridų kanalėlių blokatoriams, susijusiems su gama amino sviesto rūgštimi (GASR – vienu pagrindinių neurotransmiterių slopintojų centrinėje nervų sistemoje). Dėl fipronilo veikimo sutrinka chloridų jonų perdavimas chloridų kanalais. Todėl nervų sistemos veikla tampa nekontroliuojama ir vabzdžiai bei erkės greitai žūva.

5.2. Farmakokinetinės savybės

Fipronilas, kaip hidrofobinė medžiaga, tirpsta odos paviršiuje esančiame lipidų sluoksnyje. Patekęs į lipidų sluoksnį, fipronilas tolygiai pasiskirsto po visą odos paviršių, patenka į riebalų liaukas, iš kurių palaipsniui išsiskiria ant odos paviršiaus.

Savybės aplinkoje Fipronilas yra kenksmingas vandens organizmams ir bitėms, todėl gali sukelti ilgai trunkančius pokyčius aplinkoje.

6. FARMACINIAI DUOMENYS

6.1. Pagalbinių medžiagų sąrašas

Butilhidroksitoluenas, butilhidroksianizolas, povidonas, izopropanolis, dietilenglikolio monoetilo eteris.

6.2. Nesuderinamumai

Nežinoma.

6.3. Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 2 metai.

6.4. Specialieji laikymo nurodymai

C temperatūroje. Laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo drėgmės ir šviesos. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.°Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25

6.5. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

Polietileninės pipetės su nulaužiamu smaigaliu po 5,5 ml

Kartoninės dėžutės po 1, 3 arba 12 pipečių.

Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.6.6. Specialios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

Fipronilas yra kenksmingas vandens organizmams ir bitėms, gali sukelti ilgai trunkančius pokyčius aplinkoje, todėl vaistas ar tuščios pakuotės negali patekti į vandens telkinius, vandentakius ar kanalus.